Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình xây dựng thuộc dự án Khu đô thị Võng Nhi

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo 515/TB-STNMT ngày 13/9/2021 về thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình xây dựng thuộc dự án Khu đô thị Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Thông báo nêu rõ: Ngày 06/8/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Báo cáo số 03/BC-DPHA ngày 19/7/2021 hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng khu đô thị Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An của công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An. Kèm theo hồ sơ gồm: Quyết định giao đất số 552/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ngày 22/01/2019 theo Thông báo số 2942/TB-STC ngày 14/12/2018), Bản vẽ mặt bằng hoàn công, Thông báo của Sở xây dựng về kết quả nghiệm thu công trình tại Thông báo số 67/SXD ngày 11/6/2020 và danh sách các căn hộ, công trình xây dựng. 

Về hiện trạng sử dụng đất: Công ty Cổ phần Đạt Phương đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 216 thửa đất (tương đương 216 lô, có danh sách kèm theo). 

Về cơ sở hạ tầng: Công ty đã được Sở Xây dựng xác nhận hoàn thành công trình Khu đô thị Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An theo Công văn số 787/SXD-QLHT ngày 28/5/2019 và được xác nhận đủ điều kiện huy động vốn theo Công văn số 1675/SXD-QLHT ngày 14/11/2018.

Về nhà ở: Sở Xây dựng đ ã thẩm đ ịnh thiết kế bản vẽ thi công nhà mẫu thuộc dự án Khu đô thị Võng Nhi của công ty Cổ phần Đạt Phương tại Công văn số 718/SXD-QLHT ngày 16/5/2019; Công văn số 335/SXD-QLHT ngày 16/3/2020; Công văn số 549/SXD-QLHT ngày 07/5/2021; Công văn số 1187/SXD-QLHT ngày 6/8/2020 và thuộc loại công trình được miễn giấy phép Xây dựng theo khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng do Sở Xây dựng xác nhận tại công văn số 741/SXD-QLHT ngày 21/5/2019. Ngày 11/6/2020, Sở Xây dựng Thông báo thông tin dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đã nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thông báo số 67/TB-SXD

Hiện tại chủ đầu tư đã xây dựng hoàn thành tổng cộng 212 căn gồm 60 căn nhà ở hỗn hợp, 59 căn nhà ở song Lập, 55 căn nhà ở đơn lập và 38 căn biệt thự. Trong đó, Ngày 17/6/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình xây dựng tại 186 căn gồm: 60 căn nhà ở hỗn hợp; 59 căn nhà ở song Lập; 55 căn nhà ở đơn lập (10 căn DL1; 14 căn DL2; 13 căn DL3; 18 căn DL4) và 12 căn biệt thự (04 căn BT1, 04 căn BT3; 04 căn BT5). Đến nay, Sở Tài nguyên và môi trường tiếp tục chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng của Công ty tại 26 căn gồm: 16 căn BT2 và 10 căn BT4.

Kết quả kiểm tra: Hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình xây dựng tại 16 căn BT2 và 10 căn BT4 thuộc dự án Khu đô thị Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã hoàn thiện theo biên bản kiểm tra ngày 30/8/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam.

Sở Tài nguyên và môi trường Thông báo cho công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An biết và liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam để làm thủ tục đăng ký nhà, đất theo quy định pháp luật.

File đính kèm: Thông báo

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...