UBND tỉnh yêu cầu các địa phương thúc đẩy giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021

Chiều ngày 22/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với các huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình và Núi Thành về giải quyết vướng mắc trong công tác giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021.