Tam Kỳ, Phú Ninh cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Chương trình MTQG nông thôn mới

Chiều ngày 23/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đã có buổi làm việc với huyện Phú Ninh và thành phố Tam Kỳ về tình hình giải ngân vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM.