Mở rộng chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích

Sáng ngày 24/9, Sở TT&TT có buổi làm việc với Bưu điện tỉnh về Đề án mở rộng chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Thị Ngọc Quyên- Phó Giám đốc Sở TT&TT chủ trì; cùng sự tham dự của đại diện lãnh đạo VP UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành có liên quan.  

Qua 02 năm triển khai Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đề án thí điểm đã đem lại nhiều kết quả tốt đẹp như: giải quyết được vấn đề lãng phí thời gian của công chức trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh của các đơn vị có số hồ sơ phát sinh ít và các Bộ phận Một cửa cấp huyện được thí điểm; tiết kiệm được trang, thiết bị CNTT; tiết kiệm được nguồn ngân sách nhà nước đầu tư vào xây dựng trụ sở, trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã; tuyên truyền, hỗ trợ được người dân, tổ chức về việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích đối với việc nộp hồ sơ, nhận kết quả tại nhà.

Đề án sẽ lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Cùng với đó sẽ đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số.

Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; hiện thực hóa chủ trương đẩy mạnh việc chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà nhà nước không nhất thiết phải thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích đảm nhiệm.

Các Sở, Ban, ngành, UBND các cấp giảm tải công việc, giảm chi phí đầu tư cơ sở vật chất, giảm áp lực về biên chế để giải quyết TTHC; khai thác có hiệu quả mạng bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư; góp phần cải thiện các chỉ số về cải cách hành TTHC, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong quá trình thực hiện các TTHC tại cơ quan hành chính nhà nước.

Việc triển khai thực hiện Đề án mở rộng sẽ góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, làm thay đổi một cách căn bản cách thức giải quyết cũng như việc theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ thủ công sang điện tử, tự động, theo thời gian. Qua đó cắt giảm đơn giản hóa việc thực hiện thủ tục hành chính, tăng năng suất lao động, giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tinh giảm biên chế công chức tại Bộ phận Một cửa các cấp.

Các ý kiến tại buổi làm việc tâp trung vào các nhiệm vụ được giao trong Đề án; nguồn kinh phí để triển khai thực hiện; xem xét sự cần thiết của Đề án; tăng cường giải quyết các thủ tục còn tồn đọng; phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành và Bưu điện nhằm triển khai có hiệu quả Đề án mở rộng chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh;…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Ngọc Quyên- Phó Giám đốc Sở TT-TT cho rằng, để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án mở rộng chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh cần phải có lộ trình thật cụ thể, rõ ràng; đánh giá lại những kết quả đã đạt được; xác định, phối hợp với Sở Tài chính về kinh phí triển khai thực hiện;… 

Tin liên quan