Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sử dụng ứng dụng Smart Quang Nam

Sở TT&TT vừa ban hành Công văn 1173/STTTT-TTBCXB, ngày 30/9/2021 về tiếp tục thông tin, tuyên truyền sử dụng ứng dụng Smart Quang Nam.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả lộ trình chuyển đổi số, tiến tới xây dựng chính quyền số, công dân số, từ đó từng bước xây dựng xã hội số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giúp kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền, Sở TT&TT đề nghị:

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền về ứng dụng Smart Quang Nam và tạo banner trên Cổng/ Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị liên kết đến đường dẫn https://quangnam.gov.vn/webcenter/portal/ubnd/pages_tin-tuc?catalog=SMQN. 

Đồng thời, yêu cầu CBCC,VC và NLĐ cài đặt trên thiết bị di động để cập nhật thông tin và sử dụng công cụ cần thiết phục vụ nhiệm vụ được giao. 

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội về tiện ích của ứng dụng “Smart Quang Nam” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Đề nghị các Báo điện tử xây dựng banner liên kết đến đường dẫn:https://quangnam.gov.vn/webcenter/portal/ubnd/pages_tin-tuc?catalog=SMQN của Cổng thông tin điện tử Quảng Nam để tuyên truyền thường xuyên, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp cài đặt, sử dụng ứng dụng Smart Quảng Nam. 

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình, UBND xã, phường, thị trấn tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức, phù hợp để hướng dẫn, tuyên truyền cách cài đặt, tải ứng dụng Smart Quang Nam.

File đính kèm: Công văn. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...