Huyện Phú Ninh cần chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu địa phương

Chiều ngày 5/10, đồng chí Hồ Quang Bửu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Phú Ninh về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; công tác sắp xếp dân cư, phòng chống thiên tai; giải quyết tranh chấp đất rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp và công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành và các phòng, ban có liên quan của huyện.