UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9/2021

Sáng nay 6/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành, địa phương về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV/2021.

Toàn cảnh cuộc họp.

Trong tháng 9/2021, tốc độ tăng trưởng một số ngành giảm sút do ảnh hưởng của dịch bệnh; tính chung 9 tháng, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả nhất định. Chỉ số sản xuất công nghiệp, tăng trưởng tín dụng có tăng so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp ổn định, năng suất, sản lượng tăng so với năm trước; chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh dần được kiểm soát; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được tập trung cao độ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp quý III giảm 29,5% so với quý trước và giảm 23,7% so với quý cùng kỳ. Tuy nhiên, do một số ngành sản xuất có chỉ số tăng cao ở các tháng đầu năm nên tính chung 9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,4% so với cùng kỳ; trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,5%, sản xuất và phân phối điện tăng 35,7%, cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 15%, riêng lĩnh vực công nghiệp khai khoáng giảm 5,6%.

Chỉ số tiêu thụ công nghiệp chế biến, chế tạo 9 tháng tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số nhóm ngành có chỉ số tiêu thụ tăng như: sản xuất hàng may sẵn tăng 51,5%; sản xuất plastic và cao su tổng hợp tăng 34,5%; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản tăng 10%; cưa, xẻ, bào gỗ tăng 9,3%; sản xuất xe có động cơ tăng 7,2%; chế biến, bảo quản thuỷ sản tăng 4,7%. Chỉ số tồn kho tháng 9 tăng 22,8% so với cùng kỳ, tồn kho cao chủ yếu là do dịch bệnh nên nhu cầu trong nước giảm và hàng xuất khẩu sản xuất ra nhưng chưa xuất đi được. 

Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp cộng dồn đến cuối tháng 9 giảm 1,3% so với cùng kỳ, trong đó giảm chủ yếu ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, giảm 2,7%; lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước có tăng nhưng không đáng kể.

Sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi nên cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất đạt khá. Chăn nuôi tiếp tục đà phục hồi, dịch tả lợn Châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đã cơ bản được kiểm soát. Sản xuất nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định, khai thác biển ở các ngư trường đạt khá. Tuy nhiên, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng sản xuất, chế biến, tiêu thụ các mặt hàng nông sản.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý III hơn 9,6  nghìn tỷ đồng, giảm 23,3% so với quý trước và giảm 15,5% so với quý cùng kỳ; trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa giảm 15,6% và giảm ở hầu hết các nhóm hàng hóa, riêng nhóm hàng hóa khác tăng 4%. Tính chung 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng gần 35 nghìn tỷ đồng, giảm 0,3% so với cùng kỳ; trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm 76% so với tổng mức, giảm 0,4%. 

Lũy kế đến ngày 30/9/2021, tổng thu ngân sách nhà nước hơn 14.887 tỷ đồng, bằng 77% dự toán và tăng 45% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 13.030 tỷ đồng, bằng 81% dự toán năm và tăng 57%. Mặc dù số thu ngân sách có vượt tiến độ thu và tăng so cùng kỳ nhưng chủ yếu ở 6 tháng đầu năm, từ tháng 7 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 số thu thấp dần. Dự báo những tháng tiếp theo tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên thu ngân sách tiếp tục gặp khó khăn. Thu xuất nhập khẩu 1.791 tỷ đồng, bằng 53% dự toán, thấp hơn 4% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 13.296 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán; trong đó, chi thường xuyên hơn 7.350 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 5.944 tỷ đồng. 

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị các Sở, Ban, Ngành, địa phương căn cứ chương trình công tác năm 2021 khẩn trương rà soát và chủ động đề ra các giải pháp thiết thực, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Xây dựng Chương trình phục hồi kinh tế giai đoạn 2022-2023 trong điều kiện đã kiểm soát được dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 11/9/2021 và các văn bản liên quan, bảo đảm triển khai ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát; trong đó, tập trung phục hồi các ngành, lĩnh vực trọng tâm của tỉnh. Hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024; kế hoạch đầu tư công năm 2022 và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh.

Đồng thời, đồng chí đề nghị các Sở, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp trong mùa mưa bão năm 2021; rà soát và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2021, chống thất thu, nợ đọng thuế,… 

Tin liên quan