Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID- 19

Ngày 12/10, UBND tỉnh ban hành công văn về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp UBND/Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tiếp nhận vắc xin ngay sau khi được phân bổ và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên) đảm bảo an toàn, hiệu quả; tăng nhanh độ bao phủ mũi 1 và triển khai tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Chuẩn bị sẵn sàng hệ thống trang thiết bị, dây chuyền lạnh để đảm bảo việc tiếp nhận, bảo quản vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế. 

Huy động tối đa các lực lượng trên địa bàn tham gia tiêm chủng; chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho các đối tượng khác khi có hướng dẫn của Bộ Y tế; tiếp tục ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai tiêm chủng; chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, nhập mới đối tượng tiêm chủng hằng ngày lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo đúng tiến độ tiêm chủng của địa phương và khẩn trương nhập hồi cứu đối tượng đã tiêm chủng nhưng chưa được cập nhật thông tin lên Hệ thống. 

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ, đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố coi công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay; không để xảy ra tình trạng tiêm vắc xin chậm so với kế hoạch, tiến độ đề ra. Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai công tác tiêm chủng đảm bảo yêu cầu, kế hoạch đề ra; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

File đính kèm: Công văn.

Tin liên quan