Góp ý dự thảo Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh vừa có Công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về góp ý dự thảo Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thực hiện kết luận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội thảo góp ý dự thảo "Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản" tổ chức ngày 27/10/2021 và qua rà soát tình hình, thực trạng công tác bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện nay; UBND tỉnh Quảng Nam cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo và xin tham gia một số ý kiến đối với dự thảo Quyết định phê duyệt "Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" như sau: File đính kèm: Công văn. 

 

Tin liên quan