Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng năm 2021

UBND tỉnh báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 10, 10 tháng năm 2021; nhiệm vụ công tác trọng tâm 02 tháng cuối năm 2021.

File đính kèm: Báo cáo

Tin liên quan