Thông báo tìm kiếm ông Võ Phú Kỳ Nhân, sinh năm 1981 tại Hội An

Tòa án nhân dân thành phố Hội An thông báo tìm kiếm đối với ông Võ Phú Kỳ Nhân, sinh năm 1981, nơi cư trú trước khi biệt tích: 36/11 Hùng Vương- phường Cẩm Phô- thành phố Hội An- tỉnh Quảng Nam.

Nội dung thông báo nêu, ông Võ Phú Kỳ Nhân biệt tích từ sau tháng 6 năm 2018 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Võ Phú Kỳ Nhân ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; địa chỉ: 105 Trần Hung Đạo- thành phố Hội An- tỉnh Quảng Nam; để giải quyết việc bà Lê Thị Cúc, sinh năm 1984; địa chỉ: Tổ 2- thôn Thanh Nhứt- xã Cẩm Thanh- thành phố Hội An- tỉnh Quảng Nam; yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Võ Phú Kỳ Nhân mất tích. 

Nếu ai biết tin tức gì về ông Võ Phú Kỳ Nhân thì đề nghị báo tin cho Tòa án nhân dân thành phố Hội An- tỉnh Quảng Nam; địa chỉ: 105 Trần Hưng Đạo-thành phố Hội An- tỉnh Quảng Nam. 

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu ông Võ Phú Kỳ Nhân không có mặt thì Tòa án nhân dân thành phố Hội An tuyên bố ông Võ Phú Kỳ Nhân mất tích theo quy định của pháp luật.

File đính kèm: Thông báo.

Tin liên quan