Khai mạc kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII

Sáng nay 16/12, HĐND thành phố Tam kỳ khoá XII tổ chức khai mạc kỳ họp thứ tư. Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII.

Tại kỳ họp, đại diện UBND thành phố Tam Kỳ đã trình bày các báo cáo gồm Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022; Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2021 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; Báo cáo đầu tư công 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo cáo Đề án chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo báo cáo, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của thành phố Tam Kỳ đạt được những kết quả nhất định, có 12/15 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Theo đó, tổng thu phát sinh kinh tế trên địa bàn ước thực hiện năm 2021 là 1.742,545 tỷ đồng, đạt 100% dự toán Tỉnh giao và 94% dự toán HĐND thành phố giao. Nguồn thu do thành phố quản lý 571,815 tỷ đồng, đạt 100% dự toán Tỉnh giao, 84% dự toán HĐND tỉnh giao (hụt thu chủ yếu là tiền thu sử dụng đất, dự kiến đạt 250/350 tỷ).

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh. Công tác hỗ trợ cho gia đình chính sách, đối tượng xã hội được quan tâm kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tập trung chỉ đạo giải quyết tốt đơn thư, kiến nghị phản ánh của nhân dân;…

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chúc mừng thành phố Tam Kỳ đã đạt được những kết quả trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng chí đề nghị thành phố tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid – 19; tập trung tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng đô thị, tập trung đánh giá tác động môi trường chiến lược quy hoạch chung thành phố; tiếp tục khẩn trương hoàn chỉnh các phân khu để triển khai thực hiện; quan tâm phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố trong thời gian tới;…

Kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XII diễn ra 02 ngày (ngày 16 và ngày 17/12/2021).

Tin liên quan