Công tác Tuyên giáo góp phần quan trọng trong phòng chống dịch Covid-19

Tăng cường tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhằm góp phần xây dựng, chỉnh đốn đảng, đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021.

Trong năm 2021, Ngành Tuyên giáo của tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác tham mưu và chỉ đạo, định hướng tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Qua các đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, vai trò “đi trước và đồng hành” của ngành Tuyên giáo với các ngành, các cấp, được khẳng định và thể hiện rõ nét qua việc định hướng tuyên truyền từ sớm, huy động sự vào cuộc của hệ thống tuyên giáo các cấp. 

Đến nay, toàn tỉnh đã lập được 5.484 tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống Covid-19 ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì thường xuyên hoạt động của nhóm Zalo, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử của tỉnh mở chuyên mục “Phòng chống dịch Covid-19”… Công tác tuyên giáo trở thành mũi nhọn quan trọng, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua.

Đồng chí Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương sự nổ lực khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2021. 

“ Trong năm 2022, đồng chí Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng dịch bệnh Covid-19 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp nên ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tiếp tục làm tốt vai trò tuyên truyền, quán triệt nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch; Đẩy mạnh quán triệt các Nghị quyết của đảng, đặc biệt là các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.