Thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc về cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc về cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Phó trưởng ban, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh là Phó trưởng ban thường trực và 7 thành viên. Tổ giúp việc do Giám đốc Sở Nội vụ là tổ trưởng, 2 tổ phó và 18 thành viên.

Ngoài ra, tùy theo nội dung, công việc Ban chỉ đạo có quyền quyết định mời thêm các địa phương, đơn vị liên quan, thành lập các tổ để tham mưu, trực tiếp chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

 

 

Tin liên quan