Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia và Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản cập nhật năm 2020

Sở TN&MT vừa có công văn giới thiệu Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường kèm theo nội dung Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản cập nhật năm 2020. Đây là nguồn tài liệu từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp cho các địa phương để phục vụ trong quá trình hoạch định, xây dựng và cập nhật chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian đến.

Được biết, năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lần đầu tiên công bố Kịch bản biến đổi khí hậu nhằm phục vụ cho việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các ngành, lĩnh vực, khu vực và sử dụng trong quá trình xây dựng và cập nhật chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển của ngành, vùng, địa phương. 

Trong thời gian qua, Kịch bản biến đổi khí hậu đã thường xuyên được Bộ xây dựng cập nhật và công bố. Đến nay, Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản cập nhật năm 2020 đã được hoàn thành. Nội dung Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản năm 2020 được xây dựng cập nhật sử dụng các công bố mới nhất của Ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC): Báo cáo đặc biệt về tác động của sự nóng lên toàn cầu khi nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt ngưỡng 1,5oC so với thời kỳ tiền công nghiệp; Báo cáo đặc biệt về biến đổi khí hậu và đất; Báo cáo đặc biệt về thay đổi đại dương và thay đổi băng quyển. Kịch bản cũng đã sử dụng số liệu quan trắc và số liệu mô hình số độ cao của Việt Nam cập nhật đến năm 2020, bổ sung 10 phương án mô hình toàn cầu và 6 mô hình khu vực để dự tính các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nguy cơ ngập do nước biển dâng chi tiết đến các đơn vị hành chính cấp huyện, các đảo và quần đảo của Việt Nam. 

File đính kèm: Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia; Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản cập nhật năm 2020.

Tin liên quan