Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong công tác vì sự phát triển của phụ nữ

Chiều ngày 13/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh nhằm đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền của tỉnh vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa lãnh đạo thực hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội đạt kết quả tốt; trên cơ sở đó công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ được quan tâm thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Các chủ trương, chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới được quan tâm triển khai rộng rãi. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương và đặc thù từng nhóm đối tượng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông nhằm tăng hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trên cơ sở các văn bản được ban hành của tỉnh các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch…về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên các lĩnh vực. Tổng số lao động được tạo việc làm mới trong năm 2021: 15.000 người, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 48,16%; có 72 lao động nữ/158 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tỷ lệ 45,57%; tỷ lệ nữ ở vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số có nhu cầu được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và nguồn tín dụng đạt trên 95%; số lượng nữ làm chủ doanh nghiệp là 213/674 doanh nghiệp, tỷ lệ 31,6% (tăng 2,9% so với năm 2020).

Các Sở, ban, ngành (các đơn vị), địa phương đã quan tâm công tác cán bộ nữ về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm phù hợp với điều kiện từng cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện cho nữ CBCCVC tham gia các khóa học nhằm nâng cao hơn nữa trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn (sau Đại học, ngoại ngữ…). Tham gia Cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc, cán bộ giữ chức vụ trưởng phó phòng. Qua đó góp phần thúc đẩy tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới, từng bước góp phần giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

Tỷ lệ nữ trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV: 01/7 đồng chí, tỷ lệ 14,3%; Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026: trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là 1.583 nữ. Tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 cấp ủy tỉnh chiếm tỷ lệ 15,1% ( tăng 7,7% so với khóa trước); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 02/15 đồng chí, tỷ lệ 13,33%; Cấp ủy cấp huyện là 132/781 đồng chí, tỷ lệ 16,9% ( tăng 2,6% so với khóa trước); ủy viên ban thường vụ cấp ủy huyện là 30/232 đồng chí, tỷ lệ 12,9%; Cấp ủy cơ sở là 1.312/6.272 đồng chí, tỷ lệ 20,9% ( tăng 3,1% so với khóa trước).

Bên cạnh đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã tích cực tham gia bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình và xâm hại tình dục, năm 2021 không có trường hợp nào bị khởi tố và xét xử về trường hợp bị bạo lực gia đình và xâm hại tình dục và buôn bán người là phụ nữ.

Công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại các địa phương có đồng bào DTTS được các sở, ngành, địa phương quan tâm đẩy mạnh thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh. Theo đồng chí Trần Anh Tuấn, trong thời gian tới, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ sau: Cần tập trung nâng cao ý thức cho các tầng lớp nhân dân về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; tập trung tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong thời gian qua, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cho năm 2022 sát thực tế; rà soát lại Ban vì sự tiến bộ các cấp. Đồng chí Trần Anh Tuấn cũng cho rằng, phụ nữ cần có ý thức nâng cao trình độ, kỹ năng trong công tác chuyên môn cũng như kỹ năng sống; nhân rộng, biểu dương các mô hình làm kinh tế do phụ nữ làm chủ…

Tin liên quan