Thông cáo báo chí số 266 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 18/01/2022)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 18/01/2022, như sau:

File đính kèm: Thông cáo.

Tin liên quan