Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối thị trường sản phẩm OCOP và nông sản của địa phương

UBND tỉnh ban hành công văn 386 ngày 18/1/2021 về việc đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối thị trường sản phẩm OCOP và nông sản của địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực Chương trình OCOP) chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các ngành, địa phương liên quan tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực của tỉnh.

Đồng thời, đẩy mạnh kết nối cung cầu, mở rộng thị trường và tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực thông qua các hình thức phù hợp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nhất là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
 

Tin liên quan