Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2021

Sáng ngày 19/1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.