Tỉnh ủy gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí

Chiều ngày 19/1, Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ và nhà báo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Trí Thanh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

Quang cảnh buổi gặp mặt. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Trí Thanh- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Các chỉ tiêu cơ bản của tỉnh đều đạt tốc độ tăng trưởng trên 5,4%, các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, lĩnh vực nông nghiệp giảm còn 14%, tăng tỷ trọng công nghiệp. Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP) đạt 67,6 triệu đồng, tăng 7,5% so với năm 2020; tổng thu ngân sách đạt 23.772 tỷ đồng, vượt dự toán 4.422 tỷ đồng. Quảng Nam được xếp ở vị thứ 24/63 tỉnh/thành về chuyển đổi số, 31/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 2 khu vực vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch năm 2021. Đó là nền tảng quan trọng để Quảng Nam tiếp tục vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022.

“Tỉnh Quảng Nam đạt được những kết quả quan trọng này có sự đóng góp rất lớn của lực lượng trí thức, văn nghệ sĩ và nhà báo. Những thông tin được phản ảnh kịp thời đã giúp phát huy thế mạnh và khắc phục những thiếu sót, tiếp tục đưa ra những sách lược quan trọng để phát triển toàn diện các mặt kinh tế, đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh” đồng chí Lê Trí Thanh- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh. 

Tại đây, đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp lớn và hiệu quả của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ qua các tác phẩm có chất lượng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội toàn diện. Năm 2022 sẽ có nhiều sự kiện lớn, mang tầm quốc gia trọng đại, đồng chí mong muốn đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và nhà báo tiếp tục đồng hành, tập trung vào chủ đề phòng chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tin liên quan