Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số ngành Thanh tra năm 2022

Ngày 4/3, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2022.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho công chức, người lao động, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về triển khai thực hiện chuyển đổi số tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền và Nhân dân trong tỉnh để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh. 

Truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao văn hoá khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng. 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước, cung cấp thông tin, khái niệm cơ bản về chuyển đổi số trong các buổi đọc báo đầu tuần, họp giao ban, họp định kỳ của cơ quan; đồng thời, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh.

File đính kèm: Kế hoạch. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...