Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, 2 tháng năm 2022

UBND tỉnh vừa có báo cáo số 43 về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình KTXH tháng 2, 2 tháng năm 2022; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3 năm 2022.

File đính kèm: Báo cáo

Tin liên quan