Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, Quý I/2022; nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý II/2022

UBND tỉnh vừa ban hành báo cáo 66 về công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 3, Quý I/2022; nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý II/2022.

File đính kèm: Công văn

Tin liên quan