Chuyên đề tham khảo của Ủy ban Quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số tuần 15/2022

Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối của Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương như sau:

File đính kèm: Chuyên đề.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...