Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đối với bà Đặng Thị Minh Nguyệt- Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1030/QĐ-UBND, ngày 18/4/2022 về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đối với bà Đặng Thị Minh Nguyệt- Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2019-2021.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và cá nhân có tên căn cứ Quyết định thi hành. 

File đính kèm: Quyết định.

Tin liên quan