Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của bà Trần Thị Bản, trú tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành

UBND tỉnh vừa có Thông báo 128/TB-UBND, ngày 20/4/2022 về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của bà Trần Thị Bản, trú tại thôn Xuân Ngọc, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh nhận được đơn của bà Trần Thị Bản trú tại thôn Xuân Ngọc, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, khiếu nại Quyết định số 17144/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND huyện Núi Thành về thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Thaco Chu Lai (giai đoạn 2), tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành. 

Vụ việc đã được Chủ tịch UBND huyện Núi Thành giải quyết lần đầu tại Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 nhưng bà Trần Thị Bản không đồng ý. 

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Khiếu nại; đơn khiếu nại của bà Mai Thị Bản đủ điều kiện thụ lý và được Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác minh, tham mưu giải quyết. 

File đính kèm: Thông báo.  

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...