Lãnh đạo tỉnh đối thoại với cán bộ, công chức là Trưởng, phó phòng trong hệ thống chính trị tỉnh

Sáng ngày 22/4, tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ, công chức là trưởng, phó phòng và tương đương trực thuộc các cơ quan khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh năm 2022.

Đồng chí Phan Việt Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi đối thoại.

Đồng chí Phan Việt Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Trí Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Chín- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì buổi đối thoại.

Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí Phan Việt Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Đây là lần đầu tiên người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, công chức, viên chức là trưởng, phó phòng trong hệ thống chính trị tỉnh, và đây cũng là lần đầu tiên trong cả nước Quảng Nam tổ chức Hội nghị đối thoại này. Thông qua hội nghị đối thoại này nhằm phát huy dân chủ, kịp thời động viên, chia sẻ, khích lệ tinh thần và khơi dậy tình cảm, trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, công chức, trước hết là các đồng chí trưởng, phó phòng trong việc nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ; qua đó, chấp hành nghiêm túc và tạo sự đồng thuận, hành động quyết liệt trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh: Đây là đội ngũ cán bộ kế cận lãnh đạo tỉnh trên nhiều lĩnh vực; có tri thức, nhiều tâm huyết, có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có hoài bão, khát vọng vươn lên của người Quảng Nam. Vì vậy, tại hội nghị đối thoại này, đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đặt câu hỏi, đề xuất, kiến nghị, phản biện, cũng như nói lên những tâm tư nguyện vọng trong quá trình công tác tại đơn vị. 

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh trực tiếp lắng nghe tâm tư, tình cảm, những đề xuất, kiến nghị và những vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác cán bộ được cán bộ, công chức, viên chức phản ánh tại Hội nghị đối thoại. Qua đó, hiểu sâu sát hơn thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ, nhất là những khó khăn, vướng mắc mà cán bộ, công chức, viên chức đang gặp phải; xem xét, kịp thời chỉ đạo giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ các vướng mắc, bức xúc về cơ chế, chính sách, giải quyết các đề xuất, kiến nghị chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức. 

Hội nghị đối thoại lần này đã thu hút nhiều kiến nghị, cũng như tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức là trưởng, phó phòng trực thuộc khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Trong đó, tập trung xoay quanh một số vấn đề về: Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức; công tác lấy phiếu tín nhiệm giữa thời gian bổ nhiệm; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; công tác bổ nhiệm cán bộ; luân chuyển cán bộ; tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; một số vấn đề chung về công tác cán bộ…

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của cán bộ, công chức nói chung đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh nhà. Đồng chí Lê Trí Thanh bày tỏ mong muốn đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống quê hương, nỗ lực phấn đấu, đem trí tuệ, nhiệt huyết của mình cống hiến, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.

Tin liên quan