Quảng Nam- Đà Nẵng ký kết chương trình hợp tác giữa 2 địa phương trong thời gian đến

Chiều ngày 25/4, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức hội nghị tổng kế nội dung hợp tác và ký kết chương trình hợp tác giữa 2 địa phương trong thời gian đến.