Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng năm 2022, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2022

Ngày 9/5, UBND tỉnh ban hành báo cáo số 87 về công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 4, 4 tháng năm 2022, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2022

File đính kèm: Báo cáo

Tin liên quan