Đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện, hệ thống lưới điện trước mùa mưa bão

UBND tỉnh ban hành công văn 2833 về việc đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện, hệ thống lưới điện trước mùa mưa bão.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, cùng với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành, địa phương liên quan chủ động triển khai thực hiện các nội dung tại khoản 1 Công văn số 2256/BCT-ATMT ngày 29/4/2022 của Bộ Công Thương nhằm ứng phó kịp thời các tình huống thiên tai, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện, an toàn hệ thống cung cấp điện, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đồng thời, Sở Công Thương đề xuất, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tin liên quan