Triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công văn đề các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025.

Ảnh minh họa.

Thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025 và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 (Kế hoạch). Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nội dung của Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng các nội dung Kế hoạch, đặc biệt là các nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao để nhận thức đầy đủ các mục tiêu, biện pháp thực hiện và nghĩa vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch. 

Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch, trong đó chú trọng một số nội dung chính sau: a) Xác định cụ thể các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án được giao chủ trì hoặc phối hợp làm cơ sở xây dựng tiến độ thực hiện phù hợp với thời gian hoàn thành được giao, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trong quá trình thực hiện Kế hoạch. b) Bố trí kinh phí từ vốn ngân sách nhà nước, quỹ phòng, chống thiên tai và nguồn vốn xã hội hóa, đồng thời lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các chương trình, đề án, dự án liên quan và quy hoạch, kế hoạch phát triển của các bộ, ngành, địa phương theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TTBKHĐT ngày 22/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để triển khai thực hiện. c) Phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, tránh thiếu sót hoặc chồng chéo. 

Tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh (nếu có) thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT trước 15/12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (chi tiết xin liên hệ Tổng cục Phòng chống thiên tai, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: 0243.2115704; Email:vuantoanthientai.vndma.gov.vn).

Theo thống kế của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình hình thiên tại thiên tai ngày càng khốc liệt (đã xuất hiện 1.799 trận thiên tai trong giai đoạn 2016 - 2020, với 20/21 loại thiên tai cơ bản), bao gồm bão mạnh, siêu bão, mưa đặc biệt lớn, mưa đá, ngập lụt diện rộng, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển, rét đậm, rét hại, hạn hán, cháy rừng, xâm nhập mặn, dông, lốc, sét, trong đó: Bão xuất hiện nhiều, cường độ mạnh, diễn biến phức tạp (2016-2020 có 66 cơn bão, áp thấp nhiệt đới), năm 2017 đạt kỷ lục 16 cơn bão và 06 áp thấp nhiệt đới, năm 2020 có 13 cơn bão đổ bộ vào biển Đông (xuất hiện bão chồng bão với 5 cơn bão liên tiếp đổ bộ vào miền Trung). 

Mưa lớn xảy ra thường xuyên gây lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; tại miền Trung, tổng lượng mưa 5 ngày tháng 10 năm 2020 đạt mức lịch sử trên 3.000 mm gây ngập lụt nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề. Lũ lịch sử liên tiếp xuất hiện tại các vùng, miền, một số nơi đạt mức lịch sử hoặc tương đương mức lịch sử gây ngập lụt trên diện rộng và kéo dài. Lũ quét, sạt lở đất xảy ra thường xuyên tại các tỉnh miền núi gây thiệt hại lớn về người và tài sản, nhất là ở miền núi phía Bắc và miền Trung.

Sạt lở bờ sông, bờ biển gia tăng, uy hiếp nghiêm trọng tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, nhất là tại Đồng bằng sông Cửu Long, làm mất đi khoảng 300 ha đất mỗi năm. 

Hạn hán, xâm nhập mặn ngày càng phức tạp, đặc biệt là đợt hạn mặn lịch sử từ cuối năm 2015, đầu năm 2016 và đầu năm 2020 tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, nắng nóng gay gắt, rét đậm, rét hại, dông, lốc, sét và mưa đá cũng xảy ra thường xuyên. Đây là thách thức to lớn đối với công tác phòng, chống thiên tại. 

Dự báo các rủi ro thiên tai phải tập trung phòng, chống: Bão, áp thấp nhiệt đới; Lũ lụt, ngập úng trên diện rộng, ngập úng do mưa, triều. Lũ quét, sạt lở đất; sạt lở bờ sông, bờ biển. Hạn hán, xâm nhập mặn. Rét đậm, rét hại, sương muối.

Tin liên quan