Tham mưu phối hợp tổ chức “Trại hè Việt Nam 2022”

UBND tỉnh ban hành công văn 2933 ngày 11/5/2022 về việc tham mưu phối hợp tổ chức “Trại hè Việt Nam 2022”.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì liên hệ với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan của tỉnh xây dựng chương trình, các hoạt động cụ thể của “Trại hè Việt Nam 2022” diễn ra trên địa bàn tỉnh và đề xuất giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương để phối hợp, hỗ trợ chương trình “Trại hè Việt Nam 2022” theo đề nghị; báo cáo UBND tỉnh (trước ngày 25/5/2022) để theo dõi, chỉ đạo.

Tin liên quan