Tập huấn truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu

Sáng ngày 12/5, Sở TT-TT tổ chức lớp tập huấn truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tại Quảng Nam, hằng năm đã xảy ra các đợt thiên tai, bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, sạt lỡ... gây nên những hậu quả nặng nề và nghiêm trọng, dẫn đến các thiệt hại to lớn không những về mặt kinh tế- xã hội, môi sinh mà còn thiệt hại cả về tính mạng của người dân, điều này rất đáng thương tâm. Do đó, công tác truyền thông, tuyên truyền cần được chú trọng mạnh mẽ hơn nữa, làm sao để các thông tin, cảnh báo được đến với người dân một cách kịp thời, chính xác nhất nhằm góp phần giảm thiểu những thiệt hại nêu trên. 

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cần chú trọng mạnh mẽ hơn nữa đến đối tượng người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng chịu tác động nặng nề của thiên tai, BĐKH gây ra; Đặc biệt tận dụng triệt để lợi thế phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay trong công tác tuyên truyền; nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong toàn dân; giúp xây dựng năng lực và hình thành ý thức trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Thông qua lớp tập huấn lần này, đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ đơn vị trên địa bàn tỉnh được trang bị các kiến thức, kỹ năng truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu; Giúp để các đồng chí thực hiện tốt vai trò thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, mạng xã hội; Cùng với đó sẽ định hướng thêm những góc tiếp cận của báo chí; Phát hiện các đề tài về phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu tại địa phương để truyền tải nhiều thông điệp đến cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan