Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam năm 2022

Ngày 13/5, UBND tỉnh ký quyết định số 1295 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Theo đó, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam năm 2022 do ông Trần Văn Tân, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Các Phó Trưởng Ban, gồm: Ông Thái Viết Tường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Thường trực; Ông Hồ Song Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Bà Phan Thị Thanh Thảo, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và 33 ủy viên, 04 thư ký.

Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 7 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 04/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

File đính kèm: Quyết định

Tin liên quan