Tiếp tục tuyên truyền Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành công văn đề nghị các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022 với các nội dung sau:

Thành phố Hội An sẽ là nơi diễn ra  Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022

Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền, quảng bá các hoạt động diễn ra trong 04 ngày tổ chức Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022 để thu hút các đối tượng khác nhau của khách tham quan, du lịch.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình, UBND các xã, phường, thị trấn tập trung cho công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn. Tập trung xây dựng các phóng sự, chuyên mục tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh – Truyền hình từ huyện đến cơ sở về tổ chức Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022 ( Từ ngày 19/5/2022 – 22/5/2022).

Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022 sẽ diễn ra từ ngày 19/5/2022 – 22/5/2022 với chủ đề: Sản phẩm nghề truyền thống hướng tới du lịch xanh. Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 20h00 ngày 19/5/2022  tại Công viên vườn tượng Hội An, thành phố Hội An. 

Tin liên quan