Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 1482/KH-UBND ngày 15/03/2022 của UBND tỉnh về Tổ chức Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022

Để triển khai công tác tổ chức Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022 đảm bảo phù hợp với tình hình, điệu kiện thực tế của địa phương, UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 1482/KHUBND ngày 15/3/2022 về “Tổ chức Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022”, cụ thể như sau:

Nghệ nhân làng gốm Thanh Hà.

Nội dung điều chỉnh gồm: 

Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam, UBND thành phố Hội An, Văn phòng đại diện Hiệp hội Làng nghề Việt Nam khu vực miền Trung tại Quảng Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công ty CP Tập đoàn thương mại Expo (không có Hội Nông dân Việt Nam; chuyển Sở Nông nghiệp và PTNT từ đơn vị phối hợp thành đơn vị thực hiện). 

Đơn vị phối hợp: Bổ sung Sở Thông tin và Truyền thông. 3. Thời gian: Điều chỉnh từ ngày 30/4 đến ngày 04/5/2022 (diễn ra trong 05 ngày) thành từ ngày 19/5 đến ngày 22/5/2022 (diễn ra trong 4 ngày).

Về Lễ khai mạc Festival, bổ sung nội dung: Thành phố Hội An thực hiện các hoạt động trên dòng sông Hoài và ký kết hợp tác với các địa phương về tiêu thụ sản phẩm: Nghề truyền thống, sản phẩm OCOP và giao lưu bảo tồn phát triển nghề truyền thống. - Lưu ý: Kịch bản văn học phải bám sát chủ đề của Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất; lột tả nghề truyền thống của ông bà từ xa xưa, có giá trị rất lớn theo chiều dài 550 năm, trải qua thăng trầm khó khăn qua năm tháng được cải biên nhưng đến nay Nghề truyền thống vẫn duy trì giá trị; kịch bản nghệ thuật phải logic, xuyên suốt, sinh động - sắc màu - sâu lắng. - Công ty CP Tập đoàn thương mại Expo thực hiện thủ tục sử dụng máy bộ đàm tại buổi Lễ khai mạc theo đúng quy định.

Thực hiện Con đường nghệ thuật “NGHỀ TRUYỀN THỐNG - DI SẢN ĐỘC ĐÁO MIỀN TRUNG” - Đơn vị thực hiện: Điều chỉnh Văn phòng đại diện Hiệp hội Làng nghề Việt Nam khu vực miền Trung tại Quảng Nam từ đơn vị phối hợp sang đơn vị thực hiện và Công ty CP Tập đoàn thương mại Expo từ đơn vị thực hiện sang đơn vị phối hợp. 2 - Bổ sung hoạt động thực cảnh.

Hoạt động Triển lãm sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, khởi nghiệp sáng tạo, đặc trưng vùng miền: - Quy mô: Điều chỉnh từ 250 đơn vị tham gia thành 150 đơn vị tham gia. - Bổ sung nội dung: Thành phố Hội An tổ chức thực hiện hoạt động ẩm thực truyền thống.

Tọa đàm Điều chỉnh tên Toạ đàm 2 “Toạ đàm tháo gỡ khó khăn, tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm chủ lực tỉnh Quảng Nam” thành “Tháo gỡ khó khăn, tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm chủ lực Vùng - Miền”.

Về kinh phí, từ nguồn xã hội hóa để thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch. - Ngân sách cấp bổ sung: + Sở Công Thương thực hiện tổ chức 02 cuộc tọa đàm và kinh phí hỗ trợ công tác phí đi mời gọi một số tỉnh, thành tham gia; chi phí in ấn, làm thêm giờ, công tác phí của cán bộ cơ quan thường trực Ban Tổ chức; chi phí in giấy mời, phí gửi công văn, làm phim về làng nghề, trailer, chi phí truyền hình trực tiếp, kinh phí thực hiện khen thưởng, vinh danh các cá nhân, đơn vị tham gia. + Văn phòng đại diện Hiệp hội Làng nghề Việt Nam khu vực miền Trung tại Quảng Nam tổ chức tham gia thực hiện con đường nghệ thuật, hoạt động thực cảnh, chi phí mời gọi Làng nghề, nghệ nhân tham gia (kinh phí được cấp hỗ trợ cho Hiệp hội thủ công mỹ nghệ Quảng Nam theo kế hoạch của Văn phòng đại diện Hiệp hội Làng nghề Việt Nam khu vực miền Trung). + Thành phố Hội An thực hiện các hoạt động trên dòng sông Hoài, hoạt động ẩm thực truyền thống và một số nội dung phối hợp như an ninh, vệ sinh… + Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức họp báo. + Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện công tác tuyên dương, khen thưởng tôn vinh các nghệ nhân, cơ sở làng nghề.

Tin liên quan