Ngăn chặn hoạt động quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang/cổng thông tin điện tử

Ngày 16/5, UBND tỉnh ban hành công văn về việc ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang/cổng thông tin điện tử.

Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát ngay các bài viết có nội dung quảng cáo cá độ bóng đá, mại dâm, đánh bạc trực tuyến trên trang/cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để kịp thời gỡ bỏ theo hướng dẫn của Bộ Công an tại Phụ lục Thông báo nêu trên. 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các Sở, Ban, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, chủ động rà soát, khắc phục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật còn tồn tại (nếu có) trên các trang/cồng thông tin điện tử; xây dựng quy chế quản trị, vận hành trang/cổng thông tin điện tử, trong đó, quy định rõ việc kiểm tra, kiểm duyệt nội dung người dùng đăng tải trước khi cho phép hiển thị lên trang/cổng thông tin điện tử; bổ sung tính năng lưu trữ địa chỉ IP của người dùng khi đăng tải nội dung lên trang/cổng thông tin điện tử phục vụ xác minh trong trường hợp cần thiết.

File đính kèm: Công văn.

Tin liên quan