Tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh

UBND tỉnh ban hành công văn số 3047 ngày 16/5/2022 về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh.

Theo đó, tạm dừng việc xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang đối với người nhập cảnh kể từ 00 giờ 00 phút ngày 15/5/2022.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương: Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện Nam Giang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Tin liên quan