Điều chỉnh thời gian chương trình Lễ khai mạc Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022

Ngày 17/5, Ban Tổ chức Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022 vừa có công văn thông báo điều chỉnh thời gian diễn ra Lễ khai mạc Festival.

Cụ thể, Ban Tổ chức Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022 đã phát hành Giấy mời Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 20h00 ngày 19 tháng 5 năm 2022 (tại Công viên Vườn Tượng An Hội, đường Nguyễn Phúc Chu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) và được phát sóng trực tiếp trên đài QRT và tiếp sóng trên các đài khác. Nay thông báo điều chỉnh Lễ khai mạc sang thời gian lúc 17h20 (từ 17h20 đến 18h00: các hoạt động trước sóng theo chương trình; 18h00: phát sóng trực tiếp).

Tin liên quan