Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử

UBND tỉnh vừa có Công văn 2692 yêu cầu các sở ngành, địa phương nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên hệ thống một cửa điện tử.

Theo đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa các cấp qua hệ thống một cửa điện tử, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tháng cao điểm giải quyết TTHC trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Các đơn vị có số lượng hồ sơ tiếp nhận giải quyết TTHC còn thấp cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, triển khai tại cơ quan, đơn vị quản lý. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình xử lý, giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa điện tử.

Chấn chỉnh, khắc phục tình trạng không thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC qua hệ thống một cửa điện tử hoặc có tiếp nhận nhưng chỉ một số thủ tục, chưa thực hiện đầy đủ 100% hồ sơ giải quyết TTHC và các hồ sơ đã giải quyết xong nhưng không cập nhật, xử lý trên hệ thống, dẫn đến hồ sơ tồn đọng, quá hạn kéo dài...

UBND tỉnh yêu cầu rà soát từng trường hợp, xác định nguyên nhân, xem xét trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, bộ phận liên quan. Thường xuyên kiểm tra tình trạng giải quyết hồ sơ của đơn vị được cập nhật trên Bản đồ thực thi thể chế tại địa chỉ: bandotheche.quangnam.gov.vn để kịp thời tiếp nhận, xử lý hồ sơ đảm bảo thời gian theo quy định, nhất là hồ sơ đang ở trạng thái “đang xử lý trễ”.

Đối với cơ quan, đơn vị, địa phương có hồ sơ trễ hạn yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc gửi thư xin lỗi đối với tổ chức, cá nhân có hồ sơ trễ hạn. Sở Tài nguyên và môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các địa phương tiếp nhận và cập nhật đầy đủ quy trình, trạng thái giải quyết TTHC về đất đai để thống kê, theo dõi, đồng thời có giải pháp khắc phục tình trạng giải quyết trễ hạn TTHC thuộc lĩnh vực đất đai.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và truyền thông thường xuyên kiểm tra, hoàn thiện hệ thống một cửa điện tử đảm bảo ổn định thông suốt, thuận lợi cho người sử dụng và kiểm soát chặt chẽ tiến độ hồ sơ từ khi tiếp nhận, luân chuyển xử lý và trả kết quả. Truy xuất từng hồ sơ và trách nhiệm của cá nhân, bộ phận liên quan trong quá trình xử lý hồ sơ theo quy trình...

Tin liên quan