Nam Trà My đặt mục tiêu chuyển trạng thái từ đỏ về xanh trên bảng đồ thực thi thể chế

Để đạt các chỉ tiêu về tỷ lệ giải quyết hồ sơ, chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, UBND huyện Nam Trà My xây dựng Kế hoạch nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực độ 3, mức độ 4 năm 2022.

Nam Trà My là một trong 2 địa phương thuộc vùng xanh trên “Bản đồ thể chế” của tỉnh. 

Theo đó, huyện Nam Trà My sẽ tập trung tăng cường công tác tuyên truyền việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp. Trong đó: 

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự thuận tiện của dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp, góp phần gia tăng mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng. 

Xây dựng tài liệu giới thiệu và tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến với nhiều hình thức đa dạng, ngắn gọn, dễ hiểu (như: tài liệu in giấy, hình ảnh minh họa, video hướng dẫn...), nhằm đăng tải trên các trang thông tin điện tử, niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, xã.

Mở rộng tuyên truyền trên các trang mạng xã hội và cá ứng dựng (Zalo, Facebook, Youtube…) để tác động trực tiếp đến giới trẻ, từ đó có thêm kênh thông tin đưa lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tạo sự đồng thuận, hiệu ứng lan truyền trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

Xây dựng chuyên mục, chuyên trang đưa tin, bài viết và phóng sự về giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên các bài báo, đài truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử huyện, xã. 

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tích cực hướng dẫn và khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng kết quả “Cấp bản sao điện tử từ sổ gốc và Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ” để thực hiện nộp hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

Áp dụng danh mục dịch vụ công mức độ 3, 4 trong nội bộ các cơ quan nhà nước phải thực hiện bằng hình thức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến. 

Thông báo áp dụng danh mục dịch vụ công mức độ 3, 4 trong nội bộ các cơ quan nhà nước phải thực hiện bằng hình thức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến, không thực hiện tiếp nhận và giải quyết bằng hình thức trực tiếp. 

Phân công đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến: Đảm bảo bố trí công chức tiếp nhận hồ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký hồ sơ và nộp trực tuyến. 

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hình thức khuyến khích người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến: Chủ động giảm thời gian giải quyết và ưu tiên giải quyết đối với các hồ sơ được người dân, doanh nghiệp nộp trực tuyến. Tùy vào tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các hình thức mới, cách làm hay trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ trực tuyến. 

Tập trung giải quyết thủ tục hành chính phát sinh nhiều hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử trong số 226 dịch vụ công cấp huyện và 95 dịch vụ công cấp xã quy định tại Quyết định số 94/QĐ-STT&TT ngày 27/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc công bố mức độ dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Đẩy mạnh trao đổi, tiếp thu ý kiến của người dân, doanh nghiệp: Tổ chức các buổi hội thảo, đối thoại để lắng nghe ý kiến, phản ánh của người dân, doanh nghiệp đối với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời, nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn (nếu có). 

Tăng cường các hình thức tiếp nhận ý kiến, phản ánh của người dân, doanh nghiệp, như: đường dây nóng cải cách hành chính, hộp thư góp ý, phần mềm lấy ý kiến của người dân, hỏi đáp trực tuyến... 

Với mục tiêu chính của xây dựng Kế hoạch nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực độ 3, mức độ 4 năm 2022 là đẩy mạnh triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; công khai, minh bạch quá trình giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tại UBND huyện Nam Trà My và các cơ quan, đơn vị địa phương trực thuộc, đồng thời đổi mới chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức đối với người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ, chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Chuyển trạng thái dần từ đỏ về xanh và duy trì trang thái xanh trên bảng đồ thực thi thể chế đối với huyện Nam Trà My và các xã trên cả 03 chỉ tiêu: tỷ lệ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn từ 90% trở lên; tập trung giải quyết hoàn thành vượt mức chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt trên 50%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt trên 25%.

Tin liên quan