Thông báo tìm kiếm ông Doãn Vũ, sinh năm 1973, địa chỉ cư trú tại TP. Tam Kỳ

Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ vừa có quyết định thông báo tìm kiếm đối với ông Doãn Vũ, sinh năm 1973; Địa chỉ cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Khối phố An Hà Đông, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Nội dung thông báo nêu rõ, sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự thụ lý số 02/2022/TLST-DS ngày 12/5/2022 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất tích” theo đơn yêu cầu của bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, sinh năm 1977; địa chỉ: Thôn Kỳ Lam, phường Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ ban hành quyết định thông báo tìm kiếm đối với ông Doãn Vũ, vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 01/01/2019. 

Khi biết được thông tin này, để nghị ông Doãn Vũ liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam theo địa chỉ: Số 156 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về ông Doãn Vũ thì thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam theo địa chỉ như trên, Uỷ ban nhân dân phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, người yêu cầu.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Doãn Vũ thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

File đính kèm: Quyết định.

Tin liên quan