Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho Tổ chức Khu vực 3740 Rotary Quốc tế - Hàn Quốc

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1529/QĐ-UBND, ngày 3/6/2022 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, tại Quyết định này tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho Tổ chức Khu vực 3740 Rotary Quốc tế - Hàn Quốc, đã có nhiều đóng góp, giúp đỡ cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022. 

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Quyền trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và tập thể có tên căn cứ Quyết định thi hành.  

File đính kèm: Quyết định.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...