Xây dựng và phát triển Hội An theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch

Chiều nay (6/7), đồng chí Lê Trí Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe UBND thành phố Hội An báo cáo dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tham dự còn có đồng chí Trần Văn Tân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành có liên quan.

Quang cảnh cuộc họp. 

Trên cơ sở nắm vững và vận hành đúng mối quan hệ kinh tế - văn hóa sinh thái, thành phố Hội An tiếp tục thúc đẩy chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế với nhóm ngành Du lịch - Dịch vụ - Thương mại giữ vai trò chủ đạo; vừa phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Quảng Nam; vừa sát đúng với thực tiễn tình hình, tiềm năng và lợi thế của Hội An. Các loại hình du lịch phát triển đa dạng và năng động trên cơ sở phát huy tài nguyên văn hóa và giá trị nhân văn, kết hợp khai thác hợp lý tài nguyên sinh thái. Cơ cấu lao động của thành phố tiếp tục chuyển dịch theo hướng lao động phi nông nghiệp ngày càng mạnh mẽ và thu hút ngày càng nhiều lực lượng lao động có chuyên môn cao từ các nơi trong và ngoài tỉnh, kể cả nước ngoài. Đó là tiền đề và động lực thúc đẩy tiến trình phát triển của thành phố. 

Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hội An bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi cơ bản, đó là: Đất nước ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Quảng Nam là một trong những tỉnh đang có nhiều tiềm năng, cơ hội và quyết tâm bứt phá vươn lên. Mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Quảng Nam, Hội An với nhiều tổ chức quốc tế và các thành phố nước ngoài ngày càng mở rộng; uy tín, vị thế của Hội An tiếp tục nâng cao, được bè bạn gần xa yêu mến; thương hiệu Hội An ngày càng được khẳng định. 

Theo đó, xây dựng và phát triển Hội An có tính chất là đô thị chuyên ngành cấp quốc gia, mang tính đặc thù về di sản văn hoá, sinh thái, cảnh quan và môi trường, hiện đại và thông minh mang tầm quốc tế và có bản sắc riêng. 

Xây dựng thành phố Hội An trở thành đô thị đặc thù có những tiêu chí tương đương của đô thị loại 2, trong đó Di sản văn hóa Thế giới Khu phố cổ Hội An và Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm - Hội An là hạt nhân lan tỏa để kiên trì thực hiện định hướng xây dựng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch. 

Xây dựng Hội An giữ vai trò là một trong những vùng động lực phát triển về du lịch của tỉnh Quảng Nam, là một trong những trung tâm du lịch của cả nước và khu vực, là đô thị văn hóa tiêu biểu đậm đà bản sắc dân tộc và xứ Quảng, trung tâm văn hóa đối ngoại và thành phố sự kiện - lễ hội của tỉnh Quảng Nam. 

Phấn đấu đến năm 2025, thành phố cơ bản đạt các tiêu chí tương đương với đô thị loại 2. Hoàn thiện các mô hình đơn vị kinh doanh du lịch đảm bảo đạt Tiêu chí du lịch xanh, Hội An trở thành điểm đến du lịch xanh, đô thị du lịch tiêu biểu có thương hiệu hấp dẫn mang tầm quốc gia và quốc tế, là thành phố có hạ tầng được đầu tư đồng bộ, cảnh quan sạch đẹp, môi trường thông thoáng, trong lành. 

Hoàn thiện các tiêu chí để được UNESCO đưa vào danh sách mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu trên thế giới. Cù Lao Chàm trở thành Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia, Khu du lịch gia. 

Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 100% phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 100% xã phường đạt tiêu chí “xã phường thông minh”. Cơ bản hoàn thành một số nhiệm vụ chính để xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với vùng đô thị thông minh trong tỉnh Quảng Nam và mạng lưới đô thị thông minh trong nước. 

Định hướng đến năm 2030, thành phố Hội An đạt các tiêu chí tương đương với đô thị loại 2. Hội An là một trong những trung tâm du lịch của cả nước và khu vực. Hội An giữ vững thương hiệu điểm đến du lịch xanh, đô thị văn hóa tiêu biểu của cả nước và quốc tế. 

Tại buổi làm việc, đại diện các Sở, ban, ngành liên quan đã góp ý phát triển Hội An giai đoạn tới như: nguồn lực tài chính để thực hiện, việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, tính toán lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu, phấn đấu trở thành trung tâm du lịch xanh của cả nước...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu TP. Hội An cần tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để xây dựng lại nội dung nghị quyết theo hướng phải có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, lượng hóa, làm rõ nội hàm cho 3 thành tố sinh thái - văn hóa - du lịch chứ không thể nói chung chung. Và cần tính toán để một khi nghị quyết về vấn đề này được ban hành thì phải tương thích với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đang trong quá trình thực hiện.

 

Tin liên quan