Sở VH,TT&DL số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch 61/KH-SVHTTDL, ngày 09/6/2022 về số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022 – 2025.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để số hoá, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC nhằm quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết TTHC của đơn vị đồng thời thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị, địa phương trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh. 

Thông tin, tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức của tổ chức, cá nhân về giá trị pháp lý của văn bản điện tử, tạo chuyển biến để tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức giải quyết TTHC trực tuyến bằng hồ sơ điện tử thay cho hình thức giải quyết TTHC trực tiếp bằng hồ sơ giấy tại đơn vị nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. 

Số hoá toàn bộ kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đang được quản lý, lưu trữ bằng văn bản giấy được tiếp nhận, giải quyết trước ngày 01/10/2021 tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam.

Kết quả giải quyết TTHC được chuyển đổi từ bản giấy sang bản điện tử phải phản ánh đầy đủ nội dung của kết quả giải quyết TTHC bản giấy và phải được xác thực bằng phương pháp ký số và được lưu trữ dưới dạng số tại Kho quản lý dữ liệu hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC điện tử; bảo đảm xác thực, có giá trị pháp lý theo thời hạn quy định.

File đính kèm: Kế hoạch. 

 

Tin liên quan