Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong tìm kiếm, cứu nạn ngư dân bị nạn trên vùng biển

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1570/QĐ-UBND, ngày 10/6/2022 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong tìm kiếm, cứu nạn ngư dân bị nạn trên vùng biển huyện Thăng Bình ngày 06/6/2022, gồm: Ông Trần Văn Nam- Bí thư Chi bộ thôn An Trân, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình; Ông Nguyễn Thành Tư- thôn An Trân, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình. 

Tiền thưởng kèm theo thực hiện tại Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh, trích chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh.

UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cá nhân căn cứ Quyết định thi hành.

File đính kèm: Quyết định.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...