Tổ chức International Lotus Village tài trợ 500 triệu đồng thực hiện phi dự án hỗ trợ mổ tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định giao dự toán nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của nước ngoài của niên độ ngân sách năm 2022 cho Hội Bảo trợ Người Khuyết tật, Quyền Trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam, số tiền 500 trăm triệu đồng, do Tổ chức International Lotus Village tài trợ để thực hiện phi dự án “Hỗ trợ mổ tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh”.

Ảnh minh họa.

Hội Bảo trợ Người Khuyết tật, Quyền Trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm sử dụng viện trợ đúng quy định đã cam kết trong các thỏa thuận hoặc văn kiện dự án viện trợ, chế độ tài chính hiện hành; đồng thời báo cáo quyết toán và lập các thủ tục ghi thu, ghi chi viện trợ vào ngân sách Nhà nước đảm bảo đúng quy định. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước theo dõi, hướng dẫn Hội Bảo trợ Người Khuyết tật, Quyền Trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam thực hiện theo quy định.

Tin liên quan