Tập huấn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Sáng ngày 16/6, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các sở, ban, ngành.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn lần này có gần 60 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ một cửa, cán bộ kiểm soát thủ tục hành chính ở các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Nội dung tập huấn được thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Trong đó, tập trung phân tích về tổng quan mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; quy trình nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; quy trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Cùng với đó là các nội dung công việc trọng tâm cần triển khai trong số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính để đảm bảo tính khoa học và chặt chẽ. 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu cũng nêu ra một số khó khăn, vướng mắc và được báo cáo viên của Sở thông tin và Truyền thông Quảng Nam giải đáp kịp thời. 

Thông qua lớp tập huấn lần này sẽ giúp cho đội ngũ công chức làm cán bộ một cửa, cán bộ kiểm soát thủ tục hành chính ở các sở, ban, ngành nắm vững kiến thức, quy trình về số hóa hồ sơ. Từ đó áp dụng vào thực tiễn công việc để giải quyết một cách nhanh chóng, tiện lợi cho nhân dân và nâng cao hiệu quả phục vụ của nền hành chính công trong quá trình chuyển đổi số.

Tin liên quan