Tăng cường công tác tiêm chủng vắn xin phòng COVID-19 và rà người tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa có Công văn 32/KSBT-PCBTN, ngày 26/5/2022 về tăng cường công tác tiêm chủng vắn xin phòng COVID-19 và rà người tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).

Để tăng cường miễn dịch phòng chống bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đề nghị Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục khẩn trương đẩy mạnh triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lần 1 (mũi 3) cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo hoàn thành trong quý II/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số 114/TB VPCP ngày 15/4/2022.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành việc tiêm cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng trong quý II/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ. 

Rà soát đối tượng để triển khai tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng COVID-19, như sau:

Đối tượng tiêm: Người từ 50 tuổi trở lên; Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc trong các khu công nghiệp; 

Vắc xin sử dụng: vắc xin mRNA (vắc xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất); vắc xin do Astrazeneca sản xuất; vắc xin cùng loại với vắc xin đã tiêm mũi 3 (mũi nhắc lần 1);

Khoảng cách: Ít nhất là 4 tháng sau mũi nhắc lần 1; Người đã mắc COVID-19 sau khi tiêm mũi 3: trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19. 

File đính kèm: Công văn. 

Tin liên quan