Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng

UBND tỉnh ban hành công văn 3885 ngày 17/6/2022 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất rừng trái pháp luật.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp các Sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý chặt chẽ diện tích rừng, đất rừng theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, đặc biệt bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng tự nhiên hiện có; tích hợp đầy đủ thông tin về rừng, đất rừng trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và PTNT trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tránh tình trạng lợi dụng việc chuyển mục đích sử dụng rừng để phá rừng trái pháp luật. 

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm đôn đốc các Hạt Kiểm lâm, các Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng phối hợp với các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, Vườn quốc gia Sông Thanh, các ngành liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, đặc biệt xử lý nghiêm minh, triệt để hành vi phá rừng; lấn, chiếm đất rừng trái pháp luật trên địa bàn được giao quản lý. 

Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc giao rừng cho các Ban quản lý rừng và đóng mốc ranh giới diện tích rừng tự nhiên do UBND xã quản lý để tránh xảy ra tình trạng lấn, chiếm, tranh chấp rừng, đất rừng; chỉ đạo việc cập nhật theo dõi diễn biến rừng kịp thời, sát thực tế. Khẩn trương xây dựng Dự án nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2022-2030, trình các ngành chức năng xem xét, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt thực hiện. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tổ chức rà soát, đẩy mạnh công tác giao đất, cho thuê đất gắn với giao rừng, cho thuê rừng, đặc biệt là diện tích rừng, đất rừng do các Ban quản lý rừng, UBND cấp xã đang quản lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Công an tỉnh tập trung điều tra, xử lý triệt để các vụ án hình sự về lâm nghiệp nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa; tập trung đấu tranh, xử lý các đối tượng chống người thi hành công vụ, chủ mưu, cầm đầu, bảo kê…; phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, Tài nguyên và Môi trường trong việc tuần tra, truy quét, điều tra xử lý các hành vi vi phạm về rừng và đất lâm nghiệp. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối hợp quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng tại khu vực biên giới; hướng dẫn Nhân dân chấp hành đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp; kiểm soát việc đưa người và phương tiện vào khu vực biên giới để thực hiện hành vi khai thác rừng, lấn, chiếm đất rừng trái pháp luật. 

Sở Nội vụ tham mưu kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức, viên chức; đặc biệt là công chức Kiểm lâm, viên chức công tác tại các Ban quản lý rừng đảm bảo theo vị trí việc làm nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao vai trò của người đứng đầu chính quyền ở địa phương; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, có tiêu cực, để xảy ra vi phạm; xử lý trách nhiệm của chủ rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trong lâm phận được giao quản lý nhưng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích rừng bị phá, đất rừng bị lấn chiếm và sử dụng sai mục đích tại các Ban quản lý rừng, doanh nghiệp, UBND cấp xã quản lý; kiên quyết xử lý vi phạm, thu hồi và buộc cá nhân, tổ chức vi phạm trả lại đất rừng do lấn, chiếm trái pháp luật và buộc khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. Tập trung xử lý dứt điểm các diện tích rừng chồng lấn giữa các Ban quản lý rừng, các chủ rừng khác và người dân. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp và tài nguyên khoáng sản năm 2022. Đồng thời, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đất rừng để xây dựng trái phép và lấn, chiếm đất rừng trái pháp luật…

 

Tin liên quan